De viktigste styrespørsmålene

De viktigste styrespørsmålene

Det du trenger for styrearbeidet. Inkludert en lang rekke digitale maler, sjekklister og modeller som forenkler
styrearbeidet vesentlig. Oversikt og verktøy som vil forenkle styrerhverdagen.

Styrets kultur, ledelse, arbeidsform og sammensetning er de viktigste faktorene for styrets bidrag til verdiskapning.

«I dag benyttes det mye tid på feil saker i mange styrer, samt at det viktige arbeidet rundt strategi ikke blir prioritert tilstrekkelig og satt på styrets agenda. Styrearbeid handler om verdiskapning. For å oppnå dette må de viktigste styrespørsmålene besvares.»

Forfatterens mål med denne boken, De viktigste styrespørsmålene, handler om å belyse tema, områder og spørsmål som gode styrer prioriterer, samt dele råd, tips og erfaringer.

Denne boken er også basert på lang erfaring som styreleder, styremedlem, regnskapsfører, økonomisjef, konsulent, rådgiver, foredragsholder og deltagelse på utallige styremøter i næringslivet.

Temaer boken tar for seg er blant annet:
Hva betyr det å sitte i et styre
Rollen til daglig leder og styret
Styret og økonomiforståelse
Strategi i styret
Praktisk styrearbeid.

De viktigste styrespørsmålene er boken som passer for alle som ønsker å profesjonalisere styrearbeidet, om du er eier, styreleder, styremedlem, advokat, konsulent, regnskapsfører, daglig leder, rådgiver eller ønsker å lære mer om styrearbeid og ledelse.

Med boken følger digital tilgang til MALER, SJEKKLISTER og MODELLER som vil være uvurderlige verktøy i profesjonaliseringen av styrearbeidet.

PRIS

1.498,-

FRI FRAKT

BETALINGSBETINGELSER
(Faktura med 10 dagers forfall)

Se flere aktuelle bøker

Likviditet på 1-2-3

Pris: 1.798,-

Dårlig likviditet kommer ikke over natten, men det å ha fokus på dette, samt ha gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten, er mangelvare i dag blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.

LES MER

Styreguiden 4. utgave

Pris: 1.498,-

Styreguiden nå i en oppdatert 4. utgave og i et totalt opplag på over 18.000 eksemplarer. Forfatteren har også skrevet Styrearbeid på 1-2-3 i et totalt opplag på 8.000 eksemplarer. Styreguiden er alt du trenger i styrearbeidet.

LES MER

Styrearbeid på 1-2-3

Pris: 369,-

Boken er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter.

LES MER

Styreguiden AS

Daglig leder: Vidar Andersen
Org nr: 988 456 292 MVA

Følg oss på LinkedIn 
Kontaktinformasjon