Likviditet på 1-2-3

Likviditet på 1-2-3

Med boken følger digital tilgang til maler, sjekklister og excelark som vil være uvurderlige verktøy i likviditetsstyringen.
Kun små justeringer vil bidra til store likviditetsforbedringer.

Dårlig likviditet kommer ikke over natten, men det å ha fokus på dette, samt ha gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten, er mangelvare i dag blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.

«Alle mennesker må ha luft for å leve – det samme gjelder for bedrifter, men da snakker vi om likviditet».

Forfatterens mål med denne boken, Likviditet på 1-2-3, er å komme med konkrete anbefalinger, råd og tips.
Boken inneholder sjekklister, maler og gode modeller som du enkelt kan tilpasse og benytte i egen virksomhet.
Denne boken er også basert på forfatterens erfaring som regnskapsfører, økonomisjef, konsulent, rådgiver og deltagelse på utallige styremøter i næringslivet. Likviditet på 1-2-3 gir deg mange verktøy som er nødvendige for å skape oversikt og kontroll i egen virksomhet.

Temaer boken tar for seg er blant annet:

- Selskapsformer
- Styrets ansvar, oppgaver og plikter
- Budsjettering
- Økonomisk rapportering
- Nøkkeltall
- Likviditetsstyring

Likviditet på 1-2-3 er boken som passer for alle som driver næringsvirksomhet eller jobber med regnskap, økonomi eller - budsjettering. Hvis du er bruker av regnskap, skal utarbeide budsjetter, nøkkeltall og ikke minst få gode verktøy for likviditetsstyring, så er dette boken for deg.

PRIS

1.798,-

FRI FRAKT

BETALINGSBETINGELSER
(Faktura med 10 dagers forfall)

Se flere aktuelle bøker

De viktigste styrespørsmålene

Pris: 1.498,-

Det du trenger for styrearbeidet. Inkludert en lang rekke digitale maler, sjekklister og modeller som forenkler styrearbeidet vesentlig. Oversikt og verktøy som vil forenkle styrerhverdagen.

LES MER

Styreguiden 4. utgave

Pris: 1.498,-

Styreguiden nå i en oppdatert 4. utgave og i et totalt opplag på over 18.000 eksemplarer. Forfatteren har også skrevet Styrearbeid på 1-2-3 i et totalt opplag på 8.000 eksemplarer. Styreguiden er alt du trenger i styrearbeidet.

LES MER

Styrearbeid på 1-2-3

Pris: 369,-

Boken er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter.

LES MER

Styreguiden AS

Daglig leder: Vidar Andersen
Org nr: 988 456 292 MVA

Følg oss på LinkedIn 
Kontaktinformasjon