Styreguiden

Styreguiden

Styreguiden er en bok som er lett å lese, forstå og ha nytte av gjennom gode verktøy og 55 praktiske og gode maler som du enkelt kan implementere i eget styre og egen virksomhet.

Forfatterens mål med Styreguiden er å belyse temaer, områder og spørsmål som gode styrer prioriterer, samt dele råd, tips og erfaringer.

- Styrearbeid handler om verdiskapning.

- Styrets kultur, ledelse, arbeidsform og sammensetning er de
viktigste faktorene for styrets bidrag til verdiskapning.

- Det er en klar sammenheng mellom styrets sammensetning
og et selskaps langsiktige resultater.Økt profesjonalitet i styret ønsker alle virksomheter, men svært få lykkes med dette uten en konkret handlingsplan, struktur og metodikk. Styreguiden vil hjelpe deg til å få dette på plass, slik at styret kan sette søkelys på de viktige veivalgene de står overfor.

Det benyttes ofte mye tid på feil saker i mange styrer, samt at det viktige arbeidet rundt strategi ikke blir prioritert tilstrekkelig og satt på styrets agenda. Denne boken fokuserer på disse temaene.

Boken er basert på forfatterens lange erfaring som styreleder, styremedlem, regnskaps­fører, økonomisjef, konsulent, rådgiver, foredragsholder og deltager på utallige styre­møter i næringslivet.

Styreguiden er boken som passer for alle som ønsker å profesjonalisere styrearbeidet, om du er eier, styreleder, styremedlem, advokat, konsulent, regnskapsfører, daglig leder, rådgiver eller ønsker å lære mer om styrearbeid og ledelse.

Temaer boken tar for seg er blant annet:

- Innføring og profesjonalisering av styrearbeidet.
- Praktisk styrearbeid – økt effektivisering.
- Verktøy og maler.
- Råd og tips.


PRIS

1.798,-

FRI FRAKT

BETALINGSBETINGELSER
(Faktura med 10 dagers forfall)

Se flere aktuelle bøker

De viktigste styrespørsmålene

Pris: 1.498,-

Det du trenger for styrearbeidet. Inkludert en lang rekke digitale maler, sjekklister og modeller som forenkler styrearbeidet vesentlig. Oversikt og verktøy som vil forenkle styrerhverdagen.

LES MER

Likviditet på 1-2-3

Pris: 1.798,-

Dårlig likviditet kommer ikke over natten, men det å ha fokus på dette, samt ha gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten, er mangelvare i dag blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.

LES MER

Styreguiden AS

Daglig leder: Vidar Andersen
Org nr: 988 456 292 MVA

Følg oss på LinkedIn 
Kontaktinformasjon