Butikk

Bøker fra Styreguiden
Styreguiden har solgt styrebøker med opplag over 25 000 bøker og er en meget solid leverandør av fagstoff og artikler innenfor styrearbeid.
Styreguiden 4.utgave kommer ut i april 2017.

Styrearbeid på 1-2-3

398,-

Styrearbeid på 1-2-3 er en praktisk bok for personer som har styreverv og ønsker å sette seg inn i styrets oppgaver og ansvar. Forfatterne har i denne boken forholdt seg til selskaper som er etablert og alt er i virke. Forfatterne har fokusert på SMB-bedrifter i sine eksempler, ikke våre største aksjeselskaper. Boken er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter.

  • ISBN 9788271463069
  • Forfattet av Vidar Andersen, Erik Bjørløw Dye og Stian Simonsen
  • 191 sider

Styreguiden - 4. utgave

1098,-

Styreguiden er en praktisk bok for personer som har styreverv eller ønsker styreverv. Det er derfor en bok for de som vil lære om det praktiske styrearbeidet. Boken tar også for seg etablering av selskap og de utfordringer man her vil møte. Boken er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter. Boken passer også for personer som ikke har styreverv, men som ønsker å lære om styrets formelle og praktiske sider og oppgaver.

  • ISBN 9788271463434
  • Forfattet av Vidar Andersen, Erik Bjørløw Dye og Stian Simonsen
  • 75 maler
  • 270 sider