Daglig leders forventninger til styret

Daglig leders forventninger til styret

Daglig leder bør være drivkraften i selskapet og er den mest avgjørende personen for at styret skal lykkes med sine…
Styret – forventninger til daglig leder

Styret – forventninger til daglig leder

Styres viktigste oppgave er å tilsette og avsette daglig leder. Daglig leder er selskapets viktigste person og er ansvarlig for…
Det verdiskapende styre – hva skal fokuseres på?

Det verdiskapende styre – hva skal fokuseres på?

Styret er ansvarlig for en virksomhets verdiskapning og må forstå at styrearbeidet må legges opp ut fra det. Fremtiden handler…
Styreinstruks er noe jeg anbefaler alle virksomheter å etablere

Styreinstruks er noe jeg anbefaler alle virksomheter å etablere

En styreinstruks er egentlig kjøreregler for hvordan man skal gjennomføre styrearbeidet på en god og trygg måte. Se video nedenfor…
Generalforsamling – eiernes fora

Generalforsamling – eiernes fora

Er du som eier, aksjonær eller medlem klar over hvordan generalforsamlingen skal og kan gjennomføres og hva du må passe…
Styreevaluering – er stedet å starte

Styreevaluering – er stedet å starte

Det er ikke lovpålagt å gjennomføre en styreevaluering, men det er stedet å starte. Styret bør årlig på selvstendig grunnlag,…
Styresammensetningen – er eierne beviste nok?

Styresammensetningen – er eierne beviste nok?

Eierne er sjelden bevisste nok når de leter etter styrekandidater. Et av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at…
Fem tips og råd til bedre styrearbeid

Fem tips og råd til bedre styrearbeid

I dag benyttes det mye tid på feil saker i norske styrer, strategiarbeidet prioriteres ikke. Styret mangler struktur, møter blir…
Viktigheten av Styreprotokollen (Video)

Viktigheten av Styreprotokollen (Video)

Faktisk så er styreprotokollen det eneste beviset som du etterlater deg at styremøte har funnet sted. Se videon nedenfor der…
Styret og revisor

Styret og revisor

Har ditt styre avholdt møte med revisor i år, uten administrasjonen til stede? Deltar revisor på selskapets generalforsamling? Mange styrer…
Daglig leder er selskapets viktigste person!

Daglig leder er selskapets viktigste person!

Da det er daglig leder som har ressursene, og vier all sin oppmerksomhet til å lede og utvikle selskapet på…
Etikk – Må på styrets agenda

Etikk – Må på styrets agenda

Har du i eget styret et bevist eller ubevist forhold til å diskutere etikk spørsmål? Skyldes dette mangel på kompetanse,…
Styreinstruks anbefales i alle selskaper

Styreinstruks anbefales i alle selskaper

I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, er det lovpålagt at styret skal fastsette en styreinstruks som gir…
Hvor viktig er egentlig utarbeidelse av årsplanen som kommer?

Hvor viktig er egentlig utarbeidelse av årsplanen som kommer?

Med tanke på at et styre samlet sitter ca. 2-4% av et årsverk i fysiske møter, er det viktig å…
Hvilken rolle har styreleder?

Hvilken rolle har styreleder?

Styreleder leder i realiteten selskapet mellom to generalforsamlinger. Styreleder er også ansvarlig for at styrets arbeidsform blir effektiv og god.…
Strategi i styret – må være en prioritert oppgave

Strategi i styret – må være en prioritert oppgave

Fakta i dag er at det brukes for mye tid og fokus på orienteringssaker og for lite på strategi og…
Hva betyr det å sitte i et styre?

Hva betyr det å sitte i et styre?

De som sier ja til å sitte i et styre, vet de hvilket ansvar, oppgaver og plikter de sier ja til?…
Lukk meny