Etikk – Må på styrets agenda

Etikk – Må på styrets agenda

Har du i eget styret et bevist eller ubevist forhold til å diskutere etikk spørsmål?

Skyldes dette mangel på kompetanse, eller vilje til å ta dette inn på styrets agenda.

Styrets verdiskapning har ofte fokus på økonomisk inntjening, men viktig å fokusere på etikk underveis for å nå målene.

Styret skal vise vei!

Styrets holdninger og oppførsel påvirker selskapet. Det er styret og daglig leder som gjennom sine holdninger skal vise vei og hvilken etikk som skal være gjeldende i selskapet.

Gjennom å opptre på et tydelig sett og væremåte, når det gjelder etikk, konsekvent vil dette utvikle en sunn moral og holdninger for selskapet.

Dette gjelder både for styre og administrasjonen.

Styreetikk – hva er godt nok?

Det er ikke noe fasitsvar på hva som er god styreetikk, utover det at lover, regler og anbefalinger skal følges.

Det som imidlertid er avgjørende og viktig er at styret selv på eget grunnlag og initiativ tar disse diskusjonene løpende og stopper opp ved tvil, før eventuelt vanskelige valg må tas.

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

© 2019 Styreguiden

Lukk meny