Hva betyr det å sitte i et styre?

Hva betyr det å sitte i et styre?

De som sier ja til å sitte i et styre, vet de hvilket ansvar, oppgaver og plikter de sier ja til?

Er de klar over at styreansvaret er individuelt, personlig og ubegrenset?

Felles for alle aksjeselskaper er at det skal velges et styre – dog så tillater aksjeloven kun et medlem, jfr Aksjeloven § 6-1, men de selskap som forstår at et bredt sammensatt styre er en ressurs for selskapet, har større muligheter for å lykkes.

Styrets overordnede hovedoppgaver er å forvalte- og føre tilsyn med virksomheten, men hva konkret ligger det i disse oppgavene, dette er noe alle styrer må forstå og sette seg inn i.

Den kanskje viktigste oppgaven et styre har, er å skape/synliggjøre verdier for eierne.

Ideelt sett er det jo slik at styret kommer inn mellom eierne på den ene siden og virksomhetens ledelse på den andre. Styret er satt for å ivareta og forvalte eiernes interesser.

Et slikt styre vil fremstå som «et verdiskapende styre», og vil trenge aksept fra eiere og ledelsen på at det er de som har det overordnede ansvaret for at virksomheten lykkes mine sine oppgaver og mål. Oppsummert så er styrets funksjon å fastsette resultatmål for, behandle planer for og overvåke anvendelse av virksomhetens ressurser.

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

© 2019 Styreguiden

Lukk meny