Hvilken rolle har styreleder?

Hvilken rolle har styreleder?

Styreleder leder i realiteten selskapet mellom to generalforsamlinger. Styreleder er også ansvarlig for at styrets arbeidsform blir effektiv og god.

Et styre bruker ca 2-4 % av et årsverk på styrearbeid. Da er det viktig at tiden i styremøte blir benyttet effektivt og at styreleder er god, samtidig som styrepapirer er godt forberedt.

  • Styreleders oppgaver
    Styreleder har ansvaret for å planlegge styrets arbeide, trekke opp retningslinjer, utarbeide årsplan, planlegge og forberede styremøtene sammen med daglig leder, samt lede selve møtene. Kommunikasjon med daglig leder, aksjeeiere, revisor og andre.
  • Holde seg informert
    I dette så ligger det at styreleder er forpliktet til å holde seg oppdatert på det som foregår i selskapet, gjennom en løpende kontakt med daglig leder. Det å ta en aktiv rolle som overvåker strategi og balanserer løpende drift og støtter daglig leder er avgjørende for å lykkes.
  • Styreleders rettigheter
    Styret er et kollegium, men har en leder og det er styreleder. Styreleder har få særrettigheter i forhold til øvrige styremedlemmer, utover det at styreleder/møteleder har dobbeltstemme ved avstemming i styremøter, jfr Aksjeloven § 6-25.

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

© 2019 Styreguiden

Lukk meny