Strategi i styret – må være en prioritert oppgave

Strategi i styret – må være en prioritert oppgave

Fakta i dag er at det brukes for mye tid og fokus på orienteringssaker og for lite på strategi og fremtid i styrerommet.

Strategiarbeid krever også kompetanse i styret om å stille de riktige spørsmålene.

Dessverre forstår mange styrer ikke dette tidsnok.

Overordnet strategiarbeid og strategibeslutninger er og blir en styreoppgave.

I praksis betyr dette at eierne gjennom styret setter noen mål og premisser, men at det er daglig leder og administrasjonen som utarbeider selve strategidokumentet og fremlegger for vedtak i styret.

Gode prosesser i styret bør alltid starte med å få frem de mest relevante spørsmålene.

1. Hva er dagens situasjon – nå analysen- hvor står vi i dag?

2. Hvordan ser fremtiden ut og hvilke mål har vi – klarer vi å gjøre disse målbare?

3. Hvordan skal vi komme dit, selve strategien – hvordan avstemme underveis? Avgjørende for å lykkes er at man får frem en analyse av nå situasjon og skaper en felles forståelse for den.

De styrer som lykkes med dette, vil ha større muligheter til å lykkes med fremtidige veivalg.

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

© 2019 Styreguiden

Lukk meny