Styreevaluering – er stedet å starte

Styreevaluering – er stedet å starte

Det er ikke lovpålagt å gjennomføre en styreevaluering, men det er stedet å starte.

Styret bør årlig på selvstendig grunnlag, kartlegge og dokumentere hvilken kompetanse styret har, både på individuelt nivå og som gruppe, gjennom en god styreevaluering.

  • Hvorfor gjennomføre en styreevaluering?
    Styret må evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål og den verdiskapningen som er satt for arbeidet. Formålet med styreevalueringen er å avdekke hvordan styremedlemmer opplever arbeidet i styret.
  • Hvordan gjennomføre en styreevaluering?
    Det er viktig at det sikres troverdighet og integritet i en prosess rundt gjennomføringen av en styreevaluering. Spørsmålene i en evaluering bør forankres i styret, ofte kan det kreves noe skreddersøm, virksomhetens omfang, kompleksitet og størrelse kan være avgjørende for detaljeringsgraden i spørsmålene.

Det er hensiktsmessig og formålstjenlig at det benyttes ekstern bistand for å fasiliteter en styreevaluering.

Det er snart generalforsamling – evaluer eget styre, før nye styremedlemmer skal velges, det sikrer riktig styresammensetning.

Styreevaluering er stedet å starte, ta kontakt for gjennomføring.

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

Styreguiden tilbyr styre- og bedriftsrådgivning, kurs og seminarvirksomhet, samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Foretaksinformasjon

Styreguiden AS
Org nr 988 456 292 MVA
Daglig leder: Vidar Andersen

© 2019 Styreguiden

Lukk meny